Brugervilkår for CareerPortal.dk

Her findes vilkårene for brug af CareerPortal.dk, herunder profil og dets funktioner på eksterne medier, så som Elevplads.dk, Fritidsjob.dk og PraktikService.dk.

CareerPortal.dk ejes og drives af CompanYoung ApS, Vestre Havnepromenade 1B, 3. sal, 9000 Aalborg, CVR-nr. 32 44 55 35 (herefter CompanYoung).

Det er en betingelse for oprettelse og brug af en profil, at du accepterer disse brugervilkår i forbindelse med oprettelsen.


Personlige oplysninger

Når du opretter og udfylder en profil på CareerPortal.dk, vil dine informationer efterfølgende blive sikkert opbevaret af CompanYoung.

Formålet med profiloprettelsen er at assistere dig i din job-, uddannelses og karrieresøgning på CareerPortal.dk, samt at give dig synlighed overfor virksomheder der interesserer sig for din profil og arbejdskraft. Ved oprettelsen af en profil på CareerPortal.dk, vil virksomheder, praktikpladskonsulenter, studievejledere o.l. have mulighed for at kontakte dig igennem din profil.

Personlige oplysninger der kan være med til at identificere dig (mail, telefonnummer, adresse og navn), vil i visse tilfælde være offentligt tilgængelige. Dette kan administreres på fanen ”Profilindstillinger” i din profil. Her kan du vælge hvilke informationer der skal være offentligt tilgængelige. CompanYoung anbefaler, at det kun er navn, alder og by der fremgår, hvorfor dette er standardopsætning i systemet.

Igennem profilen får virksomhederne mulighed for at læse og søge i relevante faglige og personlige kvalifikationer og oplysninger om job- og uddannelsesønsker, så de kan vurdere hvorvidt du er interessant for dem. Hvis virksomheden ønsker at kontakte dig, vil du få en meddelelse herom via CareerPortal.dk. Hvis du er interesseret, kan du selv vælge at indlede en dialog og senere give ydereligere informationer videre til en potentiel arbejdsgiver. CompanYoung er derefter ikke ansvarlige for virksomhedernes behandling og opbevaring af personlige informationer.


Personfølsomme oplysninger

Du må ikke indtaste eller uploade følsomme personoplysninger, som eksempelvis vedrører religion, race, politiske forhold, fagforeningsforhold, seksuel orientering eller helbredsoplysninger på CareerPortal.dk. Sådanne oplysninger har CompanYoung ikke lov til at registrere, og hvis CompanYoung bliver bekendt med at de findes, vil disse blive slettet.


Udlevering af oplysninger og samtykke til markedsføring

Ved oprettelse af en profil på CareerPortal.dk bliver du bedt om, at give samtykke til, at dine personlige oplysninger kan deles med, og udleveres til din uddannelsesinstitution. CareerPortal.dk samarbejder med følgende uddannelsesinstitutioner. Delingen af oplysningerne med disse institutioner sker med henblik på, at give dig størst muligt udbytte af din profil på CareerPortal.dk. Delingen finder kun sted med den uddannelsesinstitution du er registreret på. Du kan altid tilbagetage dette samtykke ved at skrive en e-mail til support@CareerPortal.dk.

Ved oprettelse af en profil på CareerPortal.dk bliver du bedt om, at give samtykke til, at CompanYoung må sende dig elektronisk markedsføringsmateriale på e-mail og sms vedrørende job- og uddannelsesrelevante tilbud.. Samtykket kan altid tilbagekaldes ved at skrive en e-mail til support@CareerPortal.dk.


Indsigt i dine oplysninger

Du har som bruger altid mulighed for at se og rette i dine personlige oplysninger. Dette gøres ved at logge ind og vælge de relevante faner og undersider. Har du brug for hjælp henviser vi til support@CareerPortal.dk eller FAQ på CareerPortal.dk.


Misligholdelse

CompanYoung forbeholder sig retten til, at ændre i dine indtastede oplysninger, eller slette din profil, hvis din profil indeholder ukorrekte eller ulovlige oplysninger.

Du skal endvidere som bruger altid holde en sober tone på din profil og i din kommunikation, og sørge for, at du ikke poster noget der strider imod dansk lovgivning eller tredjemands rettigheder, herunder retten til billeder og tekst.

Det er ikke tilladt, at poste kommercielt indhold på CareerPortal.dk uden tilladelse fra CompanYoung.


Sletning af dine oplysninger

Du kan til enhver tid slette dine oplysninger ved at logge ind og vælge den relevante funktion eller ved at henvende dig skriftligt til support@CareerPortal.dk. Hvis du ønsker, at de registrerede oplysninger slettes, så skal du slette hele din profil.


Ansvarsfraskrivelse

CompanYoung kan ikke gøres ansvarlig for økonomiske tab eller tab af data, som du måtte lide fordi CompanYoung ændrer eller nedlægger CareerPortal.dk eller hvis CareerPortal.dk er utilgængelig i kortere eller længere perioder.

CompanYoung kan på ingen måde gøres erstatningsansvarlig for de informationer som findes på siden - uanset om disse mod forventning skulle være ukorrekte. CompanYoung kan derfor ikke pålægges ansvar for skader eller tab, der direkte eller indirekte er pådraget på grundlag af de informationer som findes på CareerPortal.dk.

CompanYoung opfordrer dig til, at tjekke disse betingelser jævnligt, da det kan være nødvendigt at ændre dem. Dette kan eksempelvis ske i forbindelse med ændringer i vores service eller ændringer i lovgivningen.

CompanYoung er som mellemmand kun med til at formidle kontakten mellem dig og tredjemand. CompanYoung kan således ikke holdes ansvarlig for den kommunikation eller de aftaler der indgås mellem dig og tredjemand.


Lovvalg og værneting

Enhver tvist mellem brugere af CareerPortal.dk og CompanYoung skal løses ved byretten i København efter dansk rets almindelige bestemmelser.